Ontvangen en behandelen exploten ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Ontvangen en behandelen exploten
Meldingsnummer M235
Verantwoordelijke(n) De Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (Contact) persoon die een dagvaarding stuurt of beslag wil leggen
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, organisatie, onderwerp van het exploot
Verzameldoel Behandeling van dagvaardingen tegen de Staat op het terrein van het mi.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Uitvoering loonbeslag ten behoeve van vorderingen van de derden. Uitvoering van derdenbeslagen op toegekende subsidies
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Persoon op wie het loon- of derdenbeslag betrekking heeft
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, gegevens voor identificatie, de inhoud van het beslag
Verzameldoel Uitvoering loonbeslag ten behoeve van vorderingen van de derden. Uitvoering van derdenbeslagen op toegekende subsidies
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Uitvoering loonbeslag ten behoeve van vorderingen van de derden
  • Behandeling van dagvaardingen tegen de Staat op het terrein van het ministerie van EZ
  • Uitvoering van derdenbeslagen op toegekende subsidies

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers WJZ die belast zijn met de beoordeling en doorgeleiding van exploten, in Domus aangeduid met WJZ-B
  • Medewerkers DB/BMO belast met de ontvangst van exploten
  • PSC beheer team 1 (DB/P&O) belast met de doorgeleiding 9 van loonbeslagen naar P-Direkt team loonbeslag (in gesloten envelop)
  • Team loonbeslag P-Direkt belast met de uitvoering van loonbeslagen
  • Medewerkers belast met de uitvoering van derdenbeslagen bij dienstonderdelen van het ministerie van EZ waar de beslagen door WJZ naar worden doorgeleid.
  • Medewerkers van WJZ belast met de behandeling van dagvaardingen

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee