Persverklaring minister Asscher over gesprek met Diyanet Nederland op 19 januari 2017

  • Vanmiddag heb ik op het ministerie gesproken met een aantal bestuursleden van de Islamitische Stichting Nederland (ISN), de Nederlandse tak van Diyanet.
  • Aanleiding voor het gesprek is de onrust die eind vorige jaar ontstond rond de dubbelrol van Diyanet Nederland-voorzitter dhr. Acar, als diplomaat voor de Turkse overheid en als religieus leider van Diyanet in Nederland. Een dubbelrol die kan leiden tot ongewenste vermenging van politiek en religie in ons land.
  • Ik heb richting de bestuursleden van Diyanet Nederland herhaald dat in Nederland politiek en religie gescheiden zijn en dat we geen buitenlandse politieke inmenging accepteren.
  • Ook heb ik benadrukt dat we van iedereen, ook van buitenlandse religieuze leiders, verwachten dat zij de vrijheden en grondrechten van ons land respecteren.
  • We hebben een constructief gesprek gehad over de toekomstige rol en organisatiestructuur van Diyanet in Nederland.
  • Het bestuur van Diyanet Nederland zal een commissie instellen die werkt aan een nieuwe organisatiestructuur waarbij elke vermenging van religie en politiek wordt voorkomen.
  • Dat betekent dat de toekomstige voorzitter van Diyanet Nederland ook uitsluitend een rol als religieus leider zal hebben.
  • Verder heb ik met Diyanet Nederland afgesproken dat ze mij op korte termijn schriftelijk inzichtelijk zullen maken hoe de financiering rond Diyanet Nederland en de bij hen aangesloten imams geregeld is.
  • Tot slot heb ik afgesproken dat Diyanet Nederland samen met mijn ministerie gaat bekijken hoe door Turkije uitgezonden imams beter kunnen worden voorbereid op de Nederlandse samenleving.