Plekchecker B73

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Plekchecker B73
Meldingsnummer M152
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van EZ gehuisvest in B73
Persoonsgegevens  
Soort gegevens De naam van de medewerker en plek (locatie) waar iemand is ingelogd
Verzameldoel Vinden van een collega.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Vinden vrije werkplek met een computer
  • Vinden van een collega

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Alle EZ medewerkers die ingelogd zijn op de werkplek B73
  • Team Werkplek/DB/IFH/FB&R

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND