Post- en scankamer ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Post- en scankamer
Meldingsnummer M238
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers ministerie van EZ
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, e-mail, functie, afdeling, te behandelen correspondentie
Verzameldoel Registreren metadata en via behandelmap toewijzen aan behandelaar (DoMuS).
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Afzenders
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats
Verzameldoel Ontvangst en digitalisering van papieren correspondentie. Ontvangst en doorgeleiding van persoonlijke, vertrouwelijke, en/of aangetekende correspondentie.
Soort gegevens Inhoud van de correspondentie
Verzameldoel Ontvangen en digitaliseren van correspondentie. Registreren metadata en via behandelmap toewijzen aan behandelaar (DoMuS).
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Personen vermeld in correspondentie
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Inhoud correspondentie
Verzameldoel Ontvangen en digitaliseren van correspondentie. Registreren metadata en via behandelmap toewijzen aan behandelaar (DoMuS).
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Ontvangen en digitaliseren van correspondentie en documenten
  • Registreren metadata en via behandelmap toewijzen aan behandelaar (DoMuS)
  • Ontvangen en doorgeleiding van persoonlijke, vertrouwelijke, en/of aangetekende correspondentie
  • Laten vernietigen van gedigitaliseerde papieren documenten (substitutie conform art. 7 Archiefwet 1995)
  • Verzenden van papieren correspondentie (digital born)

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers postkamer (DB/IFH/Team DI) belast met de ontvangst van de correspondentie
  • Medewerkers scankamer (DB/IFH/Team DI) belast met digitaliseren van documenten, registreren metadata en doorgeleiding naar secretariaat behandelende directie (voor substitutie zie M271)
  • Geadresseerden en behandelaren van papieren correspondentie als persoonlijke, vertrouwelijke, en/of aangetekende post (M239)
  • Secretariaten van directies die in DoMuS de gedigitaliseerde correspondentie toewijzen aan een behandelaar (M107/M135/M138)

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND