Reserveren facilitaire diensten ministerie van Economische Zaken via FMH

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Reserveren facilitaire diensten via FMH
Meldingsnummer M183
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van EZ
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, voornamen, roepnaam, voorletters, voorvoegsels, geslacht, bezoek- en postadres werk, type dienstverband, begin- en einddatum plaatsing, afdeling, functieomschrijving
Verzameldoel Aanvraag van facilitaire diensten en producten via het facilitair portaal FMH zoals: vergaderservices en catering, inrichting van werkplekken, verhuizingen post en reprografie, kantoorartikelen, schoonmaak, vervoer, gebouwbeheer en onderhoud, verbouwingen, veiligheid, receptiediensten.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Aanvraag van facilitaire diensten en producten via het facilitair portaal FMH zoals: vergaderservices en catering, inrichting van werkplekken, verhuizingen post en reprografie, kantoorartikelen, schoonmaak, vervoer, gebouwbeheer en onderhoud, verbouwingen, veiligheid, receptiediensten.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van FMH die belast zijn met het uitvoeren van de aanvragen.

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam FM Haaglanden (FMH)
Bezoekadres Korte Voorhout 7
2500EA Den Haag
NEDERLAND