Documenten

Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda informele JBZ Raad 26 en 27 januari 2017 met bijlage

Minister Van der Steur (VenJ) en staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) sturen de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 26-27 januari in Valletta aan de Eerste Kamer. Bij de agenda zit ook een geactualiseerd voortgangsoverzicht van JBZ-dossiers uit het 4e kwartaal van 2016.

De Rijksoverheid. Voor Nederland