Documenten

Kamerbrief over toezegging onderzoek samenhang woningmarktregio's en woonruimteverdeelsystemen

Minister Blok (Wonen & Rijksdienst) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van het Algemeen Overleg om de samenhang van regionale woonruimteverdeelsystemen en de woningmarktregio’s te bezien.

De Rijksoverheid. Voor Nederland