Subsidieregeling TO2 ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Subsidieregeling TO2
Meldingsnummer M120
Verantwoordelijke(n) De Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur De Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersonen bij TO2 instituten
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, telefoonnummer, email adres, gegevens van het instituut waar de contactpersoon aan gelieerd is
Verzameldoel Communicatie met betrekking tot de subsidieaanvraag en -verlening Subsidieverlening ter uitvoering van de TO2 Subsidieregeling
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Subsidieverlening ter uitvoering van de TO2 Subsidieregeling
  • Communicatie met betrekking tot de subsidieaanvraag en -verlening

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers Directie ANK die belast met of betrokken bij de DLO Subsidieregeling
  • Medewerkers FEZ/Financiële Diensten en Administratie (FDA)
  • Medewerkers DG B&I/TOP belast met de uitvoering van de TO2 subsidieregeling

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND
Naam De Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND