'Rapport 'Klachtbehandeling justitiele keten BES eilanden'

Het rapport bevat een onderzoek van de Raad voor de Rechtshandhaving uit 2016. De raad deed in samenwerking met de Nationale ombudsman onderzoek naar de wijze waarop organisaties van de justitiële keten op de BES-eilanden klachten van burgers behandelen.