Toegangsbeheer gebouwen ministerie van Economische Zaken (Rijkspas)

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Toegangsbeheer gebouwen (Rijkspas)
Meldingsnummer M125
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers ministerie van EZ
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Foto op WID, voornamen, naam, partnernaam, geboortedatum, geslacht, IDM nummer (pasdossier IBIS/IDM), Rijkspasnummer
Verzameldoel Controle en beveiliging op de toegang tot gebouwen van het ministerie van EZ (Rijkspas).
Soort gegevens Naam, tijdstip in/uit, toegangspunt in/uit, Rijkspasnummer (TCS/AEOS)
Verzameldoel Controle en beveiliging op de toegang tot gebouwen van het ministerie van EZ (Rijkspas).
Soort gegevens Naam, Rijkspasnummer, toegangsautorisaties (TCS/AEOS)
Verzameldoel Verlenen van toegang tot de gebouwen van het ministerie van EZ en eventueel toegang tot specifieke ruimtes (parkeergarages, beveiligde ruimtes).
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Controle en beveiliging op de toegang tot gebouwen van het ministerie van EZ (Rijkspas)
  • Verlenen van toegang tot de gebouwen van het ministerie van EZ en eventueel toegang tot specifieke ruimtes (parkeergarages, beveiligde ruimtes)
  • Verlenen van toegang tot de gebouwen van andere ministeries
  • Logische toegang tot pc's en netwerken, met toepassing als smartcard follow me printing

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Rijkspasbeheer voor het (aan)vragen van de Rijkspas. Rijkspasbeheer is een externe leverancier van BZK/DGOBR en laat de passen door het bedrijf Morpho produceren.
  • Medewerkers van FB&R team Rijkspas die belast zijn met functioneel beheer van het Card Management Systeem en het Toegangscontrolesysteem (TCS/AEOS).
  • Medewerkers van FM Haaglanden belast met de uitgifte en inname van de (tijdelijke) Rijkspas en herhaalaanvragen defecte pas.
  • Postkamer neemt de passen in ontvangst. Deze worden door een medewerker van de beveiliging (BZK/RVB/FMH) bij de postkamer opgehaald, de ontvangst wordt vastgelegd in het Card Management Systeem en hij kent de autorisaties toe aan de passen in TCS/AEOS.
  • Aanvraag Rijkspas door medewerkers BMO, personeelsadviseur (via P-Direkt) of door Servicedesk Relatiebeheer (FB&R/IDM/team Relatiebeheer).

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND

 

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam Rijkspasbeheer (extern bedrijf via BZK)
Bezoekadres Mesdagstraat 118
2596XZ Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 97872
2509GH Den Haag
NEDERLAND