Toegangsbeheer P-Direkt ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Toegangsbeheer P-Direkt
Meldingsnummer M259
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers P&O en leidinggevenden ministerie van EZ
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, personeelsnummer, afdeling, autorisaties rollen in P-Direkt, organisatieonderdeel waarvoor autorisaties worden toegekend of beëindigd
Verzameldoel Beheren en controleren van autorisaties in P-Direkt, toekennen van autorisaties in P-Direkt voor het ministerie van EZ.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Toekennen van autorisaties in P-Direkt voor het kerndepartment, Dictu, SodM, CPB, PIANOo
  • Beheren en controleren van autorisaties in P-Direkt

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers P-Direkt bij BZK
  • DB/P&O/Advies & Beheer/team O&F belast met het toekennen en beheren van de autorisaties in P-Direkt

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND