Toegangsbeheer systemen en ICT middelen ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Toegangsbeheer systemen en ICT middelen
Meldingsnummer M151
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van ministerie van EZ
Persoonsgegevens  
Soort gegevens (Geslachts)naam, voornamen, roepnaam, voorletters en voorvoegsels, geslacht, geboortedatum, ingangsdatum van het contract, DG/directie met de afdeling
Verzameldoel Het aanvragen van toegang tot systemen (via IBIS) en ICT middelen (zoals telecommunicatiemiddelen).
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Het verlenen van toegang en autorisaties tot informatiesystemen van (onderdelen) van het ministerie van EZ.
  • Interne controle en beveiliging.
  • Het aanvragen van toegang tot systemen (via IBIS) en ICT middelen (onder andere telecommunicatiemiddelen), aanmaken Active Directory, aanvragen KA-account, telefoon, iPad, enzovoort.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers BMO: aanvraag van toegang en autorisaties tot de informatiesystemen loopt via BMO. De medewerkers van BMO beoordelen de aanvraag en zetten deze voor uitvoering door naar DICTU. Voor aanvraag Rijkspas zie M125.
  • Secretaresse die op verzoek van de leidinggevende van de medewerker de aanvraag in IBIS invoert. BMO levert de account en andere aangevraagde gegevens/producten per mail aan de secretaresse die de aanvraag in IBIS heeft gezet.
  • Medewerkers van DICTU die belast zijn met het uitvoeren van de aanvraag toegang systemen en ICT middelen in opdracht van BMO.
  • Medewerkers van Capgemini voor de uitvoering van bepaalde aanvragen in opdracht van DICTU.

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND

 

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73
2500EK Den Haag
NEDERLAND

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam Capgemini (via DICTU)
Bezoekadres Reykjavikplein 1
3543KA Utrecht
NEDERLAND
Postadres Postbus 2575
3500GN Utrecht
NEDERLAND