Toepassen Archiefwet- en regelgeving bij ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Toepassen Archiefwet- en regelgeving
Meldingsnummer M271
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bureau Bestuursraad
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Communicatie
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Algemene Economische Politiek
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Europese en Internationale Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die in het document genoemd worden
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, contactgegevens, inhoud van het document
Verzameldoel Het toegankelijk en in geordende staat inrichten van de informatiehuishouding op grond van de Archiefwet 1995.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Behandelaren van het document bij EZ
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam en afdeling
Verzameldoel Het toegankelijk en in geordende staat inrichten van de informatiehuishouding op grond van de Archiefwet 1995.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

 • Uitvoering geven aan de wettelijke bewaartermijnen op grond van de Archiefwet 1995 en fiscale wet- en regelgeving
 • Conform artikel 7 Archiefwet 1995 vernietigen van papieren documenten die door digitale reproducties zijn vervangen (substitutie)
 • Regie op de overdracht, het bewaren en vernietigen van papieren dossiers door Doc-Direkt
 • Technisch en functioneel applicatiebeheer DoMuS
 • Het toegankelijk en in geordende staat inrichten van de informatiehuishouding op grond van de Archiefwet 1995

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • DB/IFH/Team DI belast met de uitvoering de BSD's voor het bewaren en vernietigen van digitale documenten van EZ
 • Team DI (DB/IFH) belast met de regie op de overdracht, bewaren en het vernietigen van papieren dossiers door Doc-Direkt (toepassing BSD's)
 • DB/IFH/Team DI belast met de uitvoering van het substitutiebesluit EZ voor papieren documenten
 • Doc-Direkt als bewerker met het selecteren op bewaren en vernietigen van papieren dossiers (toepassen BSD's)
 • Het Nationaal Archief (NA) als verantwoordelijke na overdracht van papieren B dossiers door Doc-Direkt en van digitale B documenten door DB/IFH/Team DI (toepassen BSD's)
 • Reisswolf Nederland B.V. voor het daadwerkelijk vernietigen van papieren documenten (substitutie en BSD's)
 • Medewerkers Dictu belast met het technisch applicatiebeheer van DoMuS
 • DB/IFH/FB&R belast met het functioneel beheer van DoMuS

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bureau Bestuursraad
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Communicatie
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Algemene Economische Politiek
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Europese en Internationale Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam Doc-Direkt (baten-lastendienst BZK)
Bezoekadres Diepenhorstlaan 20
2288EW Rijswijk
NEDERLAND
Postadres Postbus 20011
2500EA Den Haag
NEDERLAND

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam Reisswolf Nederland B.V.
Bezoekadres Haven Zuidzijde 21
9679ZG Scheemda
NEDERLAND