Uitkeringen UWV ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Uitkeringen UWV
Meldingsnummer M270
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personeelsleden EZ met een UWV uitkering
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, soort uitkering, BSN, correspondentie met UWV
Verzameldoel Ziekteverzuim begeleiding en re-integratie.
Soort gegevens Gegevens betreffende iemands gezondheid voor zover noodzakelijk voor ziekteverzuim begeleidingen en re-integratie
Verzameldoel Ziekteverzuim begeleiding en re-integratie.
Soort gegevens Naam, BSN, gedeclareerd bedrag
Verzameldoel Controleren afrekening UWV declaraties door vast te stellen of er sprake is van een personeelslid EZ.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Personeelsleden EZ
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, BSN, personeelsnummer (SAP)
Verzameldoel Controleren afrekening UWV declaraties door vast te stellen of er sprake is van een personeelslid EZ. Doorzenden naar juiste leidinggevende van correspondentie tussen UWV en personeelslid met UWV uitkering.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) P&O adviseurs
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, functie, gebruikersnaam
Verzameldoel Beheer autorisaties UWV werkgeversportaal.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Controleren afrekening UWV declaraties door vast te stellen of er sprake is van een personeelslid EZ
  • Ziekteverzuim begeleiding en re-integratie
  • Beheer autorisaties UWV werkgeversportaal
  • Doorzenden naar juiste leidinggevende van correspondentie tussen UWV en personeelslid EZ met UWV uitkering

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerker Advies & Beheer (DB/P&O) belast met de controle van UWV declaraties, doorsturen van correspondentie tussen personeelslid en UWV voor P-dossier in P-Direkt en het autorisatiebeheer van het UWV werkgeversportaal
  • Leidinggevenden van personeelsleden met een UWV uitkering ontvangen de correspondentie met UWV om in het P-dossier in P-Direkt op te slaan (M193)
  • P&O-adviseurs belast met ziekteverzuim begeleiding en re-integratie hebben toegang tot het UWV werkgeversportaal
  • Medewerkers P-Direkt ontvangen papieren correspondentie om te digitaliseren en in P-Direkt op te slaan (M172)

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND