Werving en Selectie ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Werving & Selectie
Meldingsnummer M121
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Externe kandidaten die reageren op een vacature bij het ministerie van EZ via werkenbijdeoverheid.nl
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, titulatuur, geslacht, geboortedatum en -plaats, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, nationaliteit, gegevens omtrent opleiding, loopbaan en functie waarop is gesolliciteerd
Verzameldoel Werving en selectie van interne en externe kandidaten voor een binnen het ministerie van EZ opengestelde vacature, conform het vacaturekader zoals geldt binnen EZ.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Kandidaten waaronder Rijkstrainees binnen het ministerie van EZ, TNO en de KvK die reageren op een vacature in de Nieuwsbrief loopbaan EZ of in de vacaturemail
Persoonsgegevens  
Soort gegevens KvK-medewerkers die zichtzelf hebben laten inschrijven: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, curriculum vitae, e-mail
TNO: vacatures worden alleen opgestuurd
Verzameldoel Werving en selectie van interne, interdepartementale en externe kandidaten voor een binnen het ministerie van EZ opengestelde vacature, conform het vacaturekader zoals geldt binnen EZ.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Medewerkers binnen de Rijksoverheid die zich inschrijven bij de Mobiliteitsbank
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, geslacht, woonachtig in NL ja/nee, telefoonnummer, curriculum vitae, e-mail
Verzameldoel Werving en selectie van interne en externe kandidaten voor een binnen het ministerie van EZ opengestelde vacature, conform het vacaturekader zoals geldt binnen EZ.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Van werk naar werk (verplicht VWNW) kandidaten afkomstig uit het ministerie van EZ en de Rijksoverheid
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, curriculum vitae, e-mail, trajectvermelding zoals trainingen, begeleiding van workflow en dergelijke. Gegevens worden vastgelegd in BOSS SQL
Verzameldoel Matching (via systeem of medewerker Transforce) van VWNW kandidaten op opengestelde vacatures binnen het ministerie van EZ gedurende 5 dagen. Ter uitvoering van het vacaturekader als afgesproken met de DOR.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Rijkstrainees
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, curriculum vitae, functie binnen EZ
Verzameldoel Werving en selectie van interne, interdepartementale en externe kandidaten voor een binnen het ministerie van EZ opengestelde vacature, conform het vacaturekader zoals geldt binnen EZ.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Geselecteerde kandidaat
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Afgesproken salaris en andere arbeidsvoorwaarden, kopie WID
Verzameldoel Afspreken van arbeidsvoorwaarden tussen geselecteerde kandidaat en vacaturehouder (arbeidsvoorwaardengesprek als onderdeel van instroom/doorstroom) en vastleggen van afspraken in P-Direkt.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Matching (via systeem of medewerker Transforce) van VWNW kandidaten op opengestelde vacatures binnen het ministerie van EZ gedurende 5 dagen. Ter uitvoering van het vacaturekader als afgesproken met de DOR.
  • Werving en selectie van interne, interdepartementale en externe kandidaten voor een binnen het ministerie van EZ opengestelde vacature, conform het vacaturekader zoals geldt binnen EZ.
  • Afspreken van arbeidsvoorwaarden tussen geselecteerde kandidaat en vacaturehouder (arbeidsvoorwaardengesprek als onderdeel van instroom/doorstroom) en vastleggen van afspraken in P-Direkt.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van EZ die betrokken zijn bij het sollicitatietraject voor een bepaalde vacature
  • Keuringsarts, psycholoog, enzovoort, die in het kader van de selectie van een kandidaat betrokken worden om een keuring of assessment te doen op verzoek van de vacaturehouder
  • Medewerkers van het Transforce Team (DB/P&O) matchen VWNW kandidaten met vacatures (via BOSS) en maken van een voorselectie ten behoeve van vacaturehouder
  • Vacaturehouder heeft een contactpersoon die via TISS-manager (BOSS) inzage heeft in de gegevens van alle interne en externe kandidaten van de betreffende vacature
  • Personeelsadviseur (P&O) neemt deel aan arbeidsvoorwaardengesprek, maakt P-dossier aan en legt de afspraken vast in P-Direkt (M173)

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND