Wob-verzoeken ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Wob-verzoeken
Meldingsnummer M135
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bureau Bestuursraad
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Communicatie
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Algemene Economische Politiek
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Europese en Internationale Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Indieners van een WOB-verzoek
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, telefoon, email adres, bedrijfsgegevens
Verzameldoel Communiceren met de WOB-verzoeker
Soort gegevens het betreffende WOB verzoek
Verzameldoel Coördineren en behandelen WOB-verzoeken
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Personen die voorkomen in via een WOB-verzoek opgevraagd document.
Persoonsgegevens  
Soort gegevens dit kunnen alle persoonsgegevens (eventueel ook bijzondere) zijn waarvoor het ministerie van EZ de verantwoordelijke is
Verzameldoel Uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) Verwijderen van persoonsgegevens uit via een WOB-verzoek opgevraagde d.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Tijdig uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
  • Communiceren met de WOB-verzoeker
  • Coördineren en behandelen WOB-verzoeken
  • Verwijderen van persoonsgegevens uit via een WOB-verzoek opgevraagde documenten

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Centrale WOB-coördinator bij WJZ en de decentrale WOB-coördinatoren bij de dienstonderdelen binnen het ministerie van EZ
  • Behandelaren van WOB-verzoeken binnen alle dienstonderdelen van het ministerie van EZ en juridisch adviseurs van WJZ
  • Directie Communicatie wordt bij ontvangst van een WOB-verzoek direct geïnformeerd en blijft geïnformeerd.
  • Medewerkers binnen het ministerie van EZ belast met het accorderen van WOB-besluit.
  • Medewerkers DB\IFH\Team DI belast met het opzoeken van documenten in het kader van de uitvoering van een WOB-verzoek

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bureau Bestuursraad
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Communicatie
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Algemene Economische Politiek
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Europese en Internationale Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND