Aanbiedingsbrief bij nadere memorie van antwoord over voorstel van wet tot wijziging Wet over bescherming namen en graden hoger onderwijs

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Eerste Kamer een nadere memorie van antwoord over voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht.

Dit in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs).