Aanvraagformulier subsidie overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2017 - 2019

Vrijgevestigde medisch specialisten die in loondienst gaan werken kunnen een eenmalige subsidie ontvangen. De subsidie dekt gedeeltelijk de kosten van de overstap van vrij beroep naar loondienst. Het ziekenhuis vraagt de subsidie aan namens de medisch specialist. Daarvoor gebruikt het ziekenhuis onderstaand formulier.

Lees meer over deze subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2017 - 2019.