Assurancerapport monitoring PPS 2015 Kempkensberg Belastingkantoor Groningen

Jaarlijks wordt een audit uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringsysteem op de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. De Auditdienst Rijk komt tot het oordeel dat het monitoringsysteem voldoet aan de gestelde normen.