Benoeming lid Kapittel voor de Civiele Orden

Mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout wordt lid van het Kapittel voor de Civiele Orden. De Rijksministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2017.

Mevrouw Leemhuis-Stout (70 jaar) is tot 1 maart 2017 waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. Verder is zij onder andere commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland en waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg en Schiedam geweest.