Benoeming plaatsvervangende leden Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Mevrouw mr. A.J. Martijn en de heer mr. R.J. Celestijn worden plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie en de ministers van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.