Besluit Wob-verzoek bekostigingsbesluiten voortgezet onderwijs

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 20 januari 2017 een deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit besluit betreft de bekostigingsbesluiten ten aanzien van de Stichting Amsterdamse Mavo en Havo en het Tjalling Koopmans College in de periode 2012-2015, en eventuele andere bekostigingsbesluiten die zijn gebaseerd op een directe meting.