Kamerbrief over het tussenbericht van de Inspectie van het Onderwijs

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op het verzoek van de vaste Kamercommissie voor OCW over het tussenbericht van de Inspectie van het Onderwijs.