Afshcrift brief over vaststelling thema ACVZ werkprogramma

Afschrift van de brief van staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) aan de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (AVCZ) over het werkprogramma voor 2017.