Uitstel beantwoording vragen ‘Cashen met valse scheiding populair’

Staatssecretaris Wiebes van Financiën meldt de Tweede Kamer dat het niet mogelijk is gebleken om Kamervragen over het bericht ‘Cashen met valse scheiding populair’ binnen de gebruikelijk termijn van drie weken te beantwoorden.