Ehealth week 2017

Veel Nederlanders weten niet wat e-health precies inhoudt en voor hen kan betekenen. Terwijl door digitale toepassingen hun zorg verbeterd kan worden en preventie en monitoring
gemakkelijker wordt. Tijdens de e-healthweek konden mensen zelf deze mogelijkheden van e-health ervaren.