Advies Onderwijsraad Vluchtelingen en onderwijs

De Onderwijsraad pleit voor meer aandacht voor onderwijs in het asielopvangbeleid én voor goede basisvoorzieningen voor Vluchtelingen.