Antwoorden op Kamervragen over een Iraanse vreemdeling die bekering tot het christendom aanvoerde

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Voordewind (ChristenUnie) over de uitspraak van de Vreemdelingenkamer van de Raad van State van 30 december 2016. Deze uitspraak ging over een Iraanse vreemdeling die bekering tot het christendom aanvoerde als reden om te
vrezen voor vervolging in zijn land van herkomst.