Beantwoording Kamervragen over het bericht Forse kritiek op uitspraak Raad van State inzake Iraanse bekeerling

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) over het bericht 'Forse kritiek op uitspraak Raad
van State inzake Iraanse bekeerling'.