Beantwoording feitelijke vragen over de uitvoering van de motie van het lid Dijkstra over het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor bruidsparen zonder Nederlandse nationaliteit of woonplaats

Minister Koenders (BZ) beantwoordt de vragen over de uitvoering van de motie van het lid Dijkstra (D66) over het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor bruidsparen zonder Nederlandse nationaliteit of woonplaats.