Beantwoording Kamervragen over bericht 'Instelling krijgt geen parkeerkaart invaliden'

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het aanvragen van een invalidenparkeerkaart door zorginstellingen die niet onder de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) vallen.