Beantwoording Kamervragen over bescherming universele postdienst in Nederland

Minister Kamp (EZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Vos (PvdA) over de bescherming van de universele postdienstverlening en de werkgelegenheid in Nederland.