Beantwoording Kamervragen over het ontnemen van staatsburgerschap en onteigening door de Turkse staat

Minister Koenders (BZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Grashof (Groen Links) over het ontnemen van staatsburgerschap en onteigening door de Turkse staat.