Besluit op Wob-verzoek over LNG

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 31 januari 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over het contact tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Nationaal LNG Platform, de Stichting LNG Technology Research & Development, de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland en Royal Dutch Shell.