Evaluatie verwerking productiewater Schoonebeek

Zesjaarlijkse evaluatie over of waterinjectie nog de meest geschikte verwerkingsmethode is.