Kamerbrief over appreciatie van 'The Impact of Six Free Trade Agreements on the Dutch Economy'

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek 'The Impact of Six Free Trade Agreements on the Dutch Economy', uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek.