Kamerbrief inzake beantwoording vragen over de Ranglijst Christenvervolging 2017 van Open Doors

Minister Koenders (BZ) beantwoordt de vragen van Kamerleden Van der Staaij (SGP), Voordewind (ChristenUnie), Ten Broeke (VVD), De Roon (PVV), Knops (CDA) en Van Bommel (SP) over de Ranglijst Christenvervolging 2017 van Open Doors.