Kamerbrief met reactien op AIV advies "De bescherming van burgerbevolking in gewapend conflict"

Minister Koenders (BZ) stuurt de Tweede Kamer de Kabinetsreactie op het advies ”De bescherming van de burgerbevolking in gewapend conflict: over gebaande paden en nieuwe wegen” van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).