Aanbiedingsbrief rapportage aanbevelingen Commissie Gunning

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de rapportage die Pricewaterhouse Coopers in aanvulling op het eerder uitgebrachte evaluatierapport heeft opgesteld.