Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Cashen met valse scheiding populair’

Staatssecretaris Wiebes van Financiën beantwoordt, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kamervragen over het bericht ‘Cashen met valse scheiding populair’.