Beantwoording Kamervragen over knelpunten in gewasbescherming

Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Dik-Faber (ChristenUnie) over de brandbrief van LTO Nederland, Greenport Holland en de Brancheorganisatie Akkerbouw over knelpunten in gewasbescherming.