Beantwoording Kamervragen over methaanemissies door olie- en gasindustrie

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de vragen over methaanemissies door olie- en gasindustrie