Beantwoording van Kamervragen over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt Kamervragen van de leden Dijkstra en Bergkamp (beiden D66) over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag.