Besluit op Wob-verzoek uitlatingen Lubbers en Van Agt

De minister-president heeft op 1 februari 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over uitlatingen van dhr. Lubbers en dhr. Van Agt met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van nucleaire wapens op vliegveld Volkel.