Bijlage Schriftelijk overleg btw-carrouselfraude

Staatssecretaris Wiebes van Financiën beantwoordt, mede namens de ministers van Financiën en van Veiligheid & Justitie, vragen die zijn gesteld over btw-carrouselfraude