Kamerbrief aandachtspunten gemeenten harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Minister Asscher (SZW) is gevraagd om in gesprek met gemeenten – die vooruitlopend op het wetsvoorstel tot één type voorschoolse voorziening komen – te inventariseren waar gemeenten tegenaan lopen bij de omzetting. In deze brief gaat de minister hierop in.