Kamerbrief bij de 'Tussenevaluatie Regionaal investeringsfonds mbo'

Kamerbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij de tussenevaluatie over het regionaal investeringsfonds mbo als katalysator voor vernieuwing in het mbo.