Kamerbrief geannoteerde Agenda WSBVC Raad 3 maart 2017

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer middels de Geannoteerde Agenda tevens over de voortgang van de onderhandelingen inzake de herziening van de Detacheringsrichtlijn.