Kamerbrief met nota naar aanleiding van het verslag over wetswijziging over bescherming namen en graden hoger onderwijs

Minister Bussemaker (OCW) biedt de Eerste Kamer de nota aan op basis van het verslag over de Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht. wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het
onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs).