Nota naar aanleiding van verslag over wetswijziging bescherming namen en graden hoger onderwijs

Minister Bussemaker (OCW) reageert op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel bescherming namen en graden hoger onderwijs. Het wetsvoorstel heet voluit: wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho's.